Autorisasjon og lisens

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge trenger du autorisasjon eller lisens.

Har du tidligere fått tilbakekalt din autorisasjon, må du sende søknad til Statens Helsetilsyn

Søk om autorisasjon og lisens

Ved hjelp av noen enkle spørsmål får du informasjon tilpasset deg:

  • hvilke dokumenter som kreves
  • hvordan du søker 
  • gebyr
  • saksbehandlingstid

Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning:

E-post: godkjenning@helsedir.no

Tlf. (+47) 21 52 97 00 
Telefontid mandag til fredag: 10.00–11.30 og 12.30–14.00