Presse

Pressekontaktar, postjournal og pressebilete. Få nyhende sendt til deg med e-post.

Pressevakt veke 34, 19. - 25. august

Måndag kl. 8-15:  Live Bøe Johannessen, tlf. 990 02 600
Tysdag kl. 8-15: Finn Oluf Nyquist, tlf. 924 10 255
Onsdag kl. 8-15: Birgitte Elise Bøen, tlf. 907 79 484
Torsdag kl. 8-15: Anita Thorolvsen Munch, tlf. 402 02 264
Fredag kl. 8-15: Øystein Tveite, tlf. 412 09 585

Kveld, heilagdagar og helg: Finn Oluf Nyquist, tlf. 924 10 255 (Torsdag 22/8 - kveld: Stina Gregersen Karlsen, tlf. 900 47 200)

 

E-post: fornamn.mellomnamn.etternamn@helsedir.no. Merk at "ø" vert "o" i e-postadressa. Om det hastar, tilrår vi deg å ringje.

Logging av medieførespurnader

Medieførespurnader til Helsedirektoratet blir logga i datasystemet CIM. Vi loggar dato, medium, fornamn og etternamn på journalist, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse, samt kva saka gjeld og eventuell e-postutveksling. Opplysningane blir berre brukt internt i Kommunikasjonsavdelinga og det skjer inga utlevering av opplysningane.

Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjonen din og førespurnaden skal loggast, eller du ønskjer at vi skal slette opplysningar frå tidlegare førespurnader, gi oss beskjed anten på e-post til info@helsedir.no eller direkte til pressevakta. Vi slettar opplysningar frå CIM etter tre år.

Elektronisk postjournal

Offentleg elektronisk postjournal for Helsedirektoratet (einnsyn.no)

Bilete av leiinga og talspersonar

Last ned bilete i høg oppløysing av leiinga og talspersonar i Helsedirektoratet

Få nyhende med e-post

Meld deg på vårt nyhendebrev, og få e-post kvar gong vi publiserer eit nyhende.

Fylg oss i sosiale medium

Twitter
Facebook
YouTube​

Først publisert: 05.02.2019 Sist endret: 21.03.2019