Hemovigilansseminar

20. november

Sted: Helsedirektoratets lokaler

Obs
Påmeldingsfrist 12. november

Om seminaret

Målgruppen for seminaret er alle som har arbeidsoppgaver relatert til transfusjon av blod. 

Foreløpig program

10.00- 10.05 Velkommen. Kort presentasjon. Øystein Flesland.

10.05- 10.30 Er det trygt å gi blod for blodgivere som står på blodtrykksmedisiner? Resultater fra studie. Lise Sofie Haug Nissen-Meyer.

10.30- 10.50 Citratreaksjoner hos blodgivere. Richard Olaussen.

10.50- 11.05 Dobbeltkontroll. Kristin Klem.

11.05- 11.20 Kaffepause

11.20- 11.40 Ikke-immunbetinget hemolyse. Foreleser kommer.

11.40- 11.55 TACO og TRALI. Nye definisjoner. Tine Torsvik Steinsvåg

11.55- 12.30 Gruppearbeid 12.30- 13.30

Lunsj 13.30- 15.30 Gruppearbeid inkludert gjennomgang (Kahoot e.l.) og kaffepause

15.30- 16.00 Når pasienten nekter blodoverføring. Jan Magnus Moen.

16.00- 16.30 Allergiske og anafylaktiske transfusjonsreaksjoner. Aurora Espinosa

16.30- 16.55 Nytt fra Hemovigilans/Helsedirektoratet. Innspill fra deltakerne til Hemovigilansgruppen. Øystein Flesland

16.55- 17.00 Avslutning.

Praktisk informasjon

Det er ingen deltakeravgift for seminaret. Det vil bli enkel serving av kaffe og lunsj. Reise- og oppholdsutgifter dekkes av deltaker. Begrenset med plasser.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål:

Øystein Flesland

Praktiske spørsmål:

Wenche Pedersen Patrono

Først publisert: 21.08.2019